DET OPTIMALE BYGGEMATERIALET

Murhus blir stadig mer utbredt i norsk byggeskikk. Som medlem av den landsdekkende kjeden
Håndverksmur arbeider vi med å bevisstgjøre og videreutvikle fordelene ved å bygge i mur.

FORDELER MED MUR

FUKTSIKKERHET

Mur råtner ikke

INNEKLIMA

Murhus «puster» bedre og gir renere luft

LYD- OG VARMEISOLERING

Støydempende og energiøkonomiske

YTRE MILJØ

Kortere byggetid, lengre levetid

BRANNSIKKERHET

Mur brenner ikke

FORM, FARGE OG OVERFLATE

Grenseløse muligheter, minimalt vedlikehold